Username:

Password:

 

Radiologija

CT

Panoramski rendgen

Opremljeni smo najsuvremenijom sofisticiranom digitalnom 3-D radioloskom opremom koja znacajno smanjuje postotak radijacije i vrijeme trajanja tretmana. Pax Duo 3d daje trodimenzionalne slike koje mjere svaki detalj u ustima pacijenata (do 0,25mm) cime se smanjuje mogucnost pogreske i na taj nacin pruzamo bolju zdravstvenu zastitu pacijetima. Omogucava stvaranje tocnije dijagnoze sa preciznijim planom lijecenja. Pacijenti dobivaju slike pohranjene na CD-u tako da ih i oni mogu kasnije koristiti.